Tilstandsrapport i Vejle

Som hovedregel er det sælgeren af en ejendom, der tilvejebringer en tilstandsrapport, og der vil ofte være en forventning fra køberen om at en sådan er til stede.

Tilstandsrapporten giver overblik over eventuelle fejl og mangler ved en ejendom, og i få tilfælde kan den også skræmme købere væk. Derfor kan det være en god idé at kombinere en tilstandsrapport der viser mange fejl, med nogle sagkyndige råd til hvorledes mangler kan udbedres.

Dette gælder også for husets elinstallationer, der kan gemme på ubehagelige overraskelser. Hvis den ejendom du skal afhænde har et ‘lavt’ energimærke, kan også en proaktiv energi-rådgivning gøre en væsentlig forskel for, om en køber tør at købe dit hus.

Nogle gange er det køberen, der investerer i et huseftersyn, der er en forudsætning for at kunne erhverve en ejerskifteforsikring, og det skal være på plads inden købsaftalen er blevet skrevet under. Et huseftersyn består af både en tilstandsrapport, et eltjek og en energimærkning. Hvis det er køberen der bekoster rapporterne vil de ofte blive anvendt i de videre forhandlinger, hvis de viser fejl eller mangler som sælger ikke har været bekendt med eller ikke har oplyst.

MK-consult-byg tilbyder forskellige typer af tilstandsrapporter, og er beskikket bygningssagkyndig, hvilket sikre dig, at du altid får den bedste og mest korrekte ydelse.